Aktualności

Kurs doskonalący CMKP

25-26 listopada 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Informujemy o kursie doskonalącym CMKP (tryb on-line) pt.” Aktualności w kardiologii dziecięcej- dla kardiologów i lekarzy zainteresowanych” 25.11-26.11.2021r.|  czytaj więcej (pdf)  |

11 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego

21-23 października 2021

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na 11 Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2021.
Wzorem lat poprzednich, program naukowy będzie dotyczył najnowszych zagadnień z zakresu epidemiologii, mechanizmów rozwoju, precyzyjnych kryteriów rozpoznania, metod diagnostyki oraz rodzajów leczenia związanych z nadciśnieniem płucnym. Będziemy, jak co rok, omawiać w eksperckim gronie zróżnicowane zmiany dotyczące prawej komory serca, tętnic płucnych i układu oddechowego.
Bez względu na nieprzewidywalny dzisiaj rozwój epidemii gwarantujemy, że łódzka Konferencja Sekcji Krązenia Płucnego PTK stanowić będzie ważne wydarzenie edukacyjne i naukowe, w którym nie wypada nie uczestniczyć!

Do zobaczenia,
Jarosław D. Kasprzak
Łukasz Chrzanowski

Książki z sercem

7 lutego 2021

Zachęcamy Państwa do lektury książek, których autorami są członkowie naszyej Sekcji. Książki dostępne są w księgarniach internetowych.


Kardiochirurgia dziecięca
- Redakcja naukowa: Janusz Skalski, Tomasz Mroczek, Jacek KołczArytmie serca u dzieci
- Redakcja naukowa: Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-KnechtKolumbowie. Kardiologia w eponimach
- Autor: Magdalena MazurakKardiologia dziecięca
- Redakcja naukowa: Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka

 
Sprawozdanie finansowe Sekcji

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
Poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe Sekcji Kardiologii Dziecięcej za okres kadencji 2019-2021. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.|  Sprawozdanie Finasowe (pdf)  |

XXV Międzynarodowy Kongres PTK

22 września - 2 października 2021 r. w formule online.

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy na XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22 września - 2 października 2021 r. w formule online. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w Sesji naszej Sekcji, która odbędzie się we wtorek 28 września o godz. 16.00

PROGRAM:
Wrodzone i pooperacyjne zwężenia tętnic płucnych – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
Przewodniczący: T. Moszura (Łódź), R. Sabiniewicz (Gdańsk), J. Kusa (Wrocław), M. Demkow (Warszawa)

1. Rozwój i anatomia naczyń tętniczych płuc w normie i patologii
A. Koleśnik (Warszawa)

2. Obrazowanie tętnic płucnych – w czym może pomóc radiolog?
Z. Olczak

3. Czy stentowanie powinno być standardem w leczeniu zwężeń tętnic płucnych?
T. Moszura (Łódź)

4. Przezskórne leczenie opornych zwężeń tętnic płucnych
J. Kusa (Wrocław)

Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej

4-5 czerwca 2021

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
Po roku przerwy zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która w tym roku wyjątkowo odbędzie się w formie wirtualnej. Jak zwykle nie zabraknie jednak ciekawych tematów, o których opowiedzą wybitni specjaliści reprezentujący najbardziej cenione ośrodki z całego kraju.
Aktualny program konferencji (pdf)Na stronie https://skd.medvisa.pl/transmisja/ do dnia 5 lipca 2021 r.
dostępna jest retransmisja Konferencji.
Sprawozdania z działalności Sekcji 2019-2021

4 czerwca 2021

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!
Prezentujemy Państwu Sprawozdania z działalności Sekcji w kadencji 2019-2021

| Sprawozdanie Zarządu |      | Sprawozdanie Finasowe |      | Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej |

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Rekrutacja do badania

Skuteczność i bezpieczeństwo metoprololu jako leczenia uzupełniającego standardową terapię w zapobieganiu kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a w wieku 8-16 lat. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, z placebo w grupie kontrolnej.
W czerwcu 2021 rozpoczyna się rekrutacja do niekomercyjnego badania randomizowanego realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, ale obejmującego chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a z całej Polski. Wszystkich lekarzy opiekujących się takimi pacjentami prosimy o wsparcie rekrutacji i informowania pacjentów o możliwości udziału w badaniu.
Informacje o badaniu dla lekarzy i rodzin pacjentów znajdują się na oficjalnej stronie badania www.medmd.gumed.edu.pl.
Lekarze zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt na adres medmd@gumed.edu.pl. Chcielibyśmy przekazać plakaty, broszurki i ulotki dla rodziców, a dla lekarzy dalsze, szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji.
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych. Dodatkowe informacje dla lekarzy znajdują się w poniższej prezentacji.
      

| Prezentacja PDF |

Informacja dotycząca immunoprofilaktyki zakażeń RSV

22 września 2020

Palivizumab (przeciwciało monoklonalne, preparat Synagis) mogą zlecić wszyscy aktywni kardiolodzy dziecięcy. Można go podać w każdym oddziale pediatrii podczas jednodniowej hospitalizacji (lek należy zamówić przez aptekę szpitalną; koszt wynosi 1 zl za ampułkę - zamówienie można składać u pani Ewy Urban z firmy Abbvie - tel. 695 610 149) Sezon zaczyna się 1 października. Jest to iniekcja domięśniowa wykonywana co miesiąc - do kwietnia ( max 5). Polskie rekomendacje profilaktyki zakażeń RSV dotyczą dzieci do ukończenia 12 mies. życia, z wadą wrodzoną serca z istotnym przeciekiem lewo-prawym (z niewydolnością krążenia oporną na leczenie), niemowlęta z siniczą wadą wrodzoną serca (sat.<80%) a także niemowlęta z nadciśnieniem płucnym.
Formularz zamówienia w załączniku.
List prof. Jacka Białkowskiego do redakcji Kardiologii Polskiej
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
Dr n. med. Magdalena Mazurak
Opiekun merytoryczny strony internetowej