Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!

Witamy na stronie Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że będzie ona dla nas wszystkich nowoczesną platformą edukacyjną, miejscem wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych, wzajemnej współpracy i integracji osób zainteresowanych kardiologią dziecięcą.

Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK dąży do systematycznego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek oraz techników uczestniczących w leczeniu dzieci z chorobami układu krążenia. W szczególny sposób pragniemy promować rozwój młodej kadry, która w przyszłości powiększy grono specjalistów i przyczyni się do dalszego podnoszenia standardów opieki w kardiologii dziecięcej.

Będziemy propagować najnowsze wytyczne i zalecenia polskich oraz światowych towarzystw naukowych dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia u dzieci.

Sekcja będzie kreować i wspierać rozwój naukowy środowiska poprzez pomoc w organizacji badań, w tym badań naukowych wieloośrodkowych, konsultacje eksperckie programów i wspieranie merytoryczne młodych adeptów nauki.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy. Zapraszamy do śledzenia podejmowanych przez nas działań, czynnego udziału w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Sekcję Kardiologii Dziecięcej lub przy jej udziale.

Zależy nam na Państwa opiniach, własnych spostrzeżeniach, aby podejmowane przez Zarząd tematy i działania były odpowiedzią na realne potrzeby naszego środowiska. Naszym wspólnym i najważniejszym celem jest poprawa opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobami układu krążenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
Dr n. med. Magdalena Mazurak
Opiekun merytoryczny strony internetowej