Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!

Witamy na stronie Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że będzie ona dla nas wszystkich nowoczesną platformą edukacyjną, miejscem wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych, wzajemnej współpracy i integracji osób zainteresowanych kardiologią dziecięcą.

Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK dąży do systematycznego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek oraz techników uczestniczących w leczeniu dzieci z chorobami układu krążenia. W szczególny sposób pragniemy promować rozwój młodej kadry, która w przyszłości powiększy grono specjalistów i przyczyni się do dalszego podnoszenia standardów opieki w kardiologii dziecięcej.

Będziemy propagować najnowsze wytyczne i zalecenia polskich oraz światowych towarzystw naukowych dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia u dzieci.

Sekcja będzie kreować i wspierać rozwój naukowy środowiska poprzez pomoc w organizacji badań, w tym badań naukowych wieloośrodkowych, konsultacje eksperckie programów i wspieranie merytoryczne młodych adeptów nauki.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy. Zapraszamy do śledzenia podejmowanych przez nas działań, czynnego udziału w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Sekcję Kardiologii Dziecięcej lub przy jej udziale.

Zależy nam na Państwa opiniach, własnych spostrzeżeniach, aby podejmowane przez Zarząd tematy i działania były odpowiedzią na realne potrzeby naszego środowiska. Naszym wspólnym i najważniejszym celem jest poprawa opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobami układu krążenia.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

 


Zarząd Sekcji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. med. Tomasz Moszura

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Przewodniczący Elekt:

Dr hab. med. Jacek Kusa

Oddział Kardiologii Dziecięcej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Poprzedni Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Sekretarz:

Dr n. med. Paweł Dryżek

Klinika Kardiologii,
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Skarbnik:

Dr n. med. Tomasz Floriańczyk

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoCzłonkowie Zarządu:

Dr n.med. Monika Kowalczyk-Domagała

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia
Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,
Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr n. med. Beata Chodór

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Janusz Czarnecki

Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Komisja Rewizyjna:

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Prof. dr. hab. med. Katarzyna Bieganowska

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,
Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Skierska

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7