Historia kardiochirurgii dziecięcej we Wrocławiu

Istniejący w chwili obecnej w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca „MEDINET” Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej powstał w roku 1989 z inicjatywy prof. Wojciecha Witkiewicza w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i do chwili powstania „Medinetu” czyli do roku 2002, działał w jego strukturach. Oddział nawiązuje do wielkich tradycji Wrocławia w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej. Właśnie we Wrocławiu prof. Wiktor Bross w lutym 1958 roku dokonał pierwszej w Polsce operacji wady wrodzonej serca w hipotermii powierzchniowej, a 3 lata później zamknął ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej w krążeniu pozaustrojowym.

Kilka lat później przyszła era chirurgii wieńcowej i siłą rzeczy dzieci zeszły na plan dalszy. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Polsce rodziło się ponad 700 tys. dzieci rocznie, z czego 1% miało wrodzoną wadę serca. Polskie dzieci wyjeżdżały na operację za granicę albo umierały. I to właśnie legło u podstaw decyzji prof. Witkiewicza o powołaniu Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej. Opiekę nad Oddziałem roztoczył prof. Zbigniew Religa, który wykonał pierwsze operacje, a następnie pomógł w wyposażeniu oddziału i wykształceniu personelu. Jego patronat miał decydujący wpływ na rozwój Oddziału. Pod jego kierunkiem trzech chirurgów dziecięcych- Piotr Kołtowski, Mariusz Mieczyński i Krzysztof Wronecki- uzyskało specjalizację z kardiochirurgii. Dr Kołtowski wykonał kilka pionierskich zabiegów kardiochirurgicznych, dr Mieczyński organizował oddział intensywnej terapii, a prof. Wronecki pełnił obowiązki ordynatora Oddziału. Pracują oni w „Medinecie” do chwili obecnej. Opiekę zawodową po prof. Relidze przejął prof. Michał Wojtalik, uczeń prof. Religi.

Po powstaniu „Medinetu” funkcję ordynatora objął dr Girish Sharma, uczeń prof. Wojtalika i pełni ją do chwili obecnej. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej pokrywa całkowicie zapotrzebowanie Dolnego Śląska w tej dziedzinie, wykonuje się tutaj wszystkie typy zabiegów. Wyjątkiem jest niedorozwój lewego serca, w leczeniu którego wyspecjalizowały się trzy ośrodki w Polsce. Rocznie wykonujemy w „Medinecie” ok. 200 zabiegów, a wyniki osiągane nie odbiegają od wyników pozostałych 8 ośrodków w Polsce.

W listopadzie 2018 roku powstał w „Medinecie” nowy oddział intensywnej terapii dziecięcej, który przyczyni się do poprawy uzyskanych wyników. Warto przypomnieć, że dwa pierwsze stanowiska intensywnej terapii w 1997 roku zostały zakupione ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. W chwili obecnej kardiochirurgią dziecięcą zajmują się także dr Anna Tomkowiak i dr Cyprian Augustyn. Ten ostatni we współpracy z prof. Dariuszem Patkowskim, szefem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego i najlepszym chyba specjalistą chirurgii endoskopowej w Europie, wprowadził metodę torakoskopową do leczenia przetrwałego przewodu tętniczego. Jest to metoda minimalizująca uraz operacyjny przede wszystkim u noworodków i wcześniaków.

W chwili obecnej jest to jedyny w Polsce ośrodek wykonujący tego typu zabiegi w Polsce, a wyniki są bardzo dobre. Od pierwszych chwil Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej działał we ścisłej współpracy z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej kierowanym przez dr Hannę Pikulską-Orłowską, której rola w rozwoju wrocławskiej kardiochirurgii jak również całego jej zespołu jest bardzo istotna.


Warto przypomnieć, że od początku istnienia Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej patronat, nie tylko duchowy, roztoczył ówczesny metropolita wrocławski Henryk kardynał Gulbinowicz. Brał on udział w naszych uroczystościach, wspierał także finansowo aukcje organizowane na rzecz Oddziału. Personel całego Oddziału z okazji 10-lecia gościł u kardynała w Henrykowie, z okazji 20-lecia Oddziału kardynał wręczył 4 pierścienie kardynalskie najbardziej zasłużonym pracownikom Oddziału (dr Piotr Kołtowski, dr Mariusz Mieczyński, Jolanta Dusińska i Teresa Zadka), prof. Wronecki otrzymał go już z okazji 10-lecia Oddziału.


Warto przypomnieć genezę powstania tego pierścienia. Jest on repliką wizerunku Chrystusa znalezioną na Ostrowie Tumskim i pochodzi z roku 1000, z czasów pierwszego biskupa Wrocławia. Kardynał zlecił wykonanie srebrnej repliki i wręcza pierścień ludziom zasłużonym dla rozwoju Wrocławia Z okazji 20- lecia Oddziału powstała rzeźba CORDIANKA wykonana przez najlepszego wrocławskiego rzeźbiarza Stanisława Wysockiego w limitowanej wersji 20 sztuk. Egzemplarz z numerem pierwszym otrzymał kardynał Gulbinowicz, z numerem drugim prof. Wojciech Witkiewicz. Kardynał Gulbinowicz towarzyszy do dzisiaj naszym poczynaniom, był też obecny na otwarciu nowego Oddziału Intensywnej Terapii.

Mam nadzieję, że Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej będzie przez wiele dalszych lat służył chorym na serce dzieciom.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Wronecki
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7