Profesor Jan Pellar – wspomnienie

Prof. Jan Pellar urodził się w roku 1934. Pochodził ze znanej rodziny ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim, gdzie cieszył się dużą estymą. Był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Wrocławiu. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w roku 1957. Dziesięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1976 r. habilitację. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1988. Był specjalistą pediatrii i kardiologii. Całą swoją drogę zawodową związał ze słynną kliniką dziecięcą kierowaną przez prof. Hannę Hirszfeldową, należał do jej uczniów. W roku 1989 objął kierownictwo Kliniki Kardiologii Dziecięcej, został też kierownikiem Katedry Pediatrii. Funkcje te pełnił do chwili przejścia na emeryturę w roku 2004.

Przez dwa lata przebywał na stypendiach rządu Finlandii i Niemiec w uniwersyteckich klinikach w Helsinkach, Heidelbergu i Hanowerze. Był też stypendystą fundacji Humboldta. Poza działalnością naukową związaną ściśle z zagadnieniami kardiologii dziecięcej pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego z zakresu pediatrii i medycyny szkolnej dla województwa wałbrzyskiego.

Był sprawnym organizatorem, w latach 1978-1981 był prodziekanem nowopowstałego Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie przez dwie kadencje w latach 1981-1987 jego dziekanem. Dzisiaj nosi on nazwę Wydział Nauk o Zdrowiu i jest jednym z ważniejszych wydziałów Uczelni.

Profesor Pellar był autorem lub współautorem 160 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym z zakresu kardiologii dziecięcej i pogranicza kardiologiczno-hematologicznego, pediatrii ogólnej i społecznej. Zajmował się problemem dzieci niepełnosprawnych i był inicjatorem powołania fundacji „Promyk Słońca”. Był autorem rozdziałów w wielu podręcznikach pediatrii i członkiem Komitetu Redakcyjnego polskiego wydania „MSD Manual- Podręcznik diagnostyki i pediatrii”. Był promotorem 13 przewodów doktorskich. W roku 2004 wygłosił wykład inauguracyjny na początek roku akademickiego dotyczący historii uniwersyteckiej pediatrii we Wrocławiu

Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przez wiele lat był też przewodniczącym Oddziału Dolnośląskiego PTP. W latach 1999-2001 był członkiem Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Był też członkiem Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego i Niemieckiego Towarzystwa Pediatrii Społecznej.

Prof. Jan Pellar odznaczony był wysokimi odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiadał też medal „Oskar Pediatrii” i pamiątkowy medal im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego.

Prywatnie prof. Pellar był ujmującym rozmówcą, odznaczał się błyskotliwą inteligencją, był powszechnie lubiany. Zmarł w roku 2011.

Krzysztof Wronecki

 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7