Aktualności

Spotkania edukacyjne on-line

20 czerwca 2024

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie on-line, które odbędzie w dniu 25/06/2024 r o godzinie 18.00 na platformie edukacyjnej PTK. Tematem będzie: Zespół preekscytacji.
Nasze pierwsze spotkanie zostało przygotowane przez zespół elektrofizjologów Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podczas spotkania zostaną wygłoszone trzy 15 - minutowe wykłady:
 1. Preekscytacja – diagnostyka i postępowanie. Kiedy badanie elektrofizjologiczne i ablacja?
  wykładowca: Klaudia Obsznajczyk.

 2. Badania czynnościowe w preekscytacji- Nowe definicje pacjenta objawowego.
  wykładowca: Tomasz Książczyk.

 3. Czy to jest preekscytacja? Nietypowe zapisy elektrokardiograficzne preekscytacji u dzieci.
  wykładowca: Radosław Pietrzak.
Po wykładach zachęcamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w dyskusji.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96689938722?pwd=ruaaLWXJXNMfBB6vylbR0FBDcZ2aGC.1
Identyfikator spotkania: 966 8993 8722
Kod dostępu: 053679

Z poważaniem,
Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

19 czerwca 2024

Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK informuje, że zwycięzcami konkursu na najciekawszy przypadek prezentowany w ramach sesji przypadków klinicznych XXII Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego są:
I miejsce: „Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u niemowlęcia.” Prezentujący: Anna Prowotorow – Iwaniukowicz z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II miejsce: „Pierwsze doświadczenia w kwalifikacji pacjentów z graniczną lewą komorą do operacji metodą “Reverse”- Double Switch.” Prezentujący: Anna Dziewulska z Kliniki Kardiologii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i wszystkich prezentujących!
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

4 czerwca 2024

Szanowni Państwo!, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Już za kilka dni spotkamy się w Łodzi na XXII Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.
Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące dojazdu na miejsca obrad oraz ogólny plan. Przypominamy, że w tym roku spotykamy się w Centrum konferencyjno-szkoleniowym – Orientarium Łódź.

Aktualny program znajdziecie Państwo na stronach Konferencji.

Tutaj do pobrania program w wersji PDF.

Do zobaczenia w Łodzi!

Jak dojechać? Zobacz.


| plan dojazdu na stronach Oreientarium
|


Mapy Google57. Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej

27 maja 2024

Szanowni Państwo!,
W dniach 8-11 maja 2024 r. w Porto odbył się 57. Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej (AEPC, Association for European Pediatric and Congenital Cardiology).
Kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków stanowiła jedną z najliczniejszych, spośród wyjątkowo licznej w tym roku reprezentacji 80 krajów, nie tylko europejskich. Rekordowa była również liczba przyjętych abstraktów- 992, w tym 101 prezentacji ustnych, 689 plakatów i 52 plakaty moderowane. Poniżej link do artykułu omawiającego to spotkanie.VIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologii Prenatalnej

19 maja 2024

Szanowni Państwo!,
W imieniu Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się dnia 14.06.2024 roku w Warszawie przy ul. Agatowej 1 w Centrum Naukowo – Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego. Formuła kolejnej już konferencji, jest dedykowana dla lekarzy różnych specjalności – praktyków, pasjonatów i sympatyków kardiologii prenatalnej.
Chcemy włączyć do współpracy młodych lekarzy, pozwolić im zaprezentować na forum naszej konferencji swoje osiągnięcia i podzielić się doświadczeniem w diagnostyce trudnych przypadków klinicznych i pułapek ultrasonograficznych.
W trakcie konferencji wręczymy również Certyfikaty Umiejętności z zakresu Podstawowego Badania Serce Płodu lekarzom, którzy spełnili kryteria niezbędne do otrzymania lub przedłużenia certyfikatu.

Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

dr hab. n. med. A. Włoch
prof. dr hab. n. med. J. Szymkiewicz-Dangel

Terapia u dzieci lekiem sakubitryl/walsartan

13 kwietnia 2024

Szanowni Państwo!,
Informujemy, że u dzieci z niewydolnością serca została zatwierdzona terapia lekiem sakubitryl/walsartan. Jest to efekt największego badania na populacji pediatrycznej pacjentów z niewydolnością serca (PANORAMA-HF). Profil bezpieczeństwa terapii u dzieci okazał się zgodny z profilem bezpieczeństwa u dorosłych. Lek jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku 1 roku i starszych w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory.U najmłodszych pacjentów dostępna jest nowa postać leku, tj. granulat w kapsułkach.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Chpl.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

5 lutego 2024

Szanowni Państwo!, Drogie Koleżanki i Koledzy!
W imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej – XXII edycji wydarzenia.
W tym roku spotykamy się w dniach 6-8.06 w Centrum konferencyjno-szkoleniowym – Orientarium Łódź. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.konferencjaskd2024.pl gdzie znajduje się już ramowy program oraz do rejestracji.

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

5 lutego 2024

Szanowni Państwo!, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na XXII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK "Wszystko o sercu jednokomorowym", która odbędzie się w dniach 6-8.06.2024 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Orientarium w Łodzi.
Tradycyjnie już, pierwszego dnia naszego spotkania, odbędą się ciekawe warsztaty, a trzeciego dnia (tj. w sobotę)- prezentacje interesujących, nietypowych przypadków, którym zawsze towarzyszy ożywiona dyskusja.

Wysokość opłaty konferencyjnej:
do 30.04.2024 wczesne Fee 750,00 PLN
od 01.05.2024 Fee 850,00 PLN

Za kilka dni zamieścimy link do strony, na której będzie można zarejestrować się, by wziąć udział w naszej konferencji.

Zapraszamy!

Zasady przyznawania Patronatu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.

16 stycznia 2024

W załączniku poniżej dokument precyzujący zasady przyznawania Patronatu
Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.
| P O B I E R Z pdf |
XIV Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych

16 stycznia 2024

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Jeszcze przez miesiąc obowiązuje niższa opłata rejestracyjna na XIV Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych, która odbędzie się w Warszawie dn. 16.03.2024 r (vide: zakładka "konferencje i szkolenia").
W programie spotkania m.in.: kardiochirurgia wad wrodzonych serca (wady przeciekowe, anomalia Ebsteina, zespół Fallota, operacja met. Fontana), wady wrodzone serca a sporty ekstremalne, niewydolność serca w przebiegu wad wrodzonych serca, zastosowanie urządzeń wspomagających funkcję komór, powikłania neurologiczne, krwotoczne i zakrzepowe w siniczych wadach wrodzonych serca, reoperacja czy kwalifikacja do przeszczepienia serca.

Zarząd Sekcji w kadencji 2023 - 2025.
Sprawozdanie z działalności Sekcji w kadencji 2021 - 2023.

8 listopada 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

W Zakładce "Zarząd" przedstawiamy skład nowego Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK. Dziękujemy za współpracę dotychczasowym członkom Zarządu i zachęcamy do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem z działalności Sekcji w kadencji 2021-2023.

XXII Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej

5 listopada 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że nasze następne coroczne spotkanie, tj. XXII Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej w 2024 roku odbędzie się w Łodzi w dniach 06-08 czerwca 2024. Organizatorem jest zespół prof. Tomasza Moszury z ICZMP.

XXVII Kongres PTK

20 września 2023Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Za kilka dni stolica Wielkopolski będzie gościem XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W programie wśród licznych wykładów przewidziane jest również omówienie najnowszych wytycznych ESC.Szczególnie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w sesjach współtworzonych przez członków naszej Sekcji oraz wysłuchania wykładów związanych z problematyką wad wrodzonych serca:

 • Chory z wadą wrodzoną serca w przypadkach klinicznych – dylematy i kontrowersje (czwartek 28.09.23, godz. 8.45) Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
 • Kwalifikacja do sportu (czwartek 28.09.23, godz. 10.30) Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
 • Koarktacja aorty – problem od dzieciństwa do starości (czwartek 28.09.23, godz. 10.30) Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
 • Elektrokardiograficzny obraz zajęcia serca w przebiegu: - Dystrofii mięśniowej Duchenne'a (czwartek 28.09.2023, godz. 10:30-12:00) Sesja Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
 • Jeszcze więcej EKG… - Przypadek 7 (czwartek 28.09.2023 godz. 12:15-13:45)
 • Trudne przypadki wad serca. Czego nas nauczyły? (piątek 29.09.23, godz. 09.00)
 • Zastawkowe zwężenie aorty – pozornie prosta wada serca (piątek 29.09.23, godz. 11.00)
 • Perełki elektrokardiograficzne w interpretacji mistrzów (piątek 29.09.23, godz. 16.30)
 • Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej i przetrwały otwór owalny – terytoria znane i jeszcze niepoznane (sobota 30.09.23, godz. 09.00)
 • Nadciśnienie płucne jako problem interdyscyplinarny (sobota 30.09.23, godz. 09.00)
 • Wrodzone wady serca u dorosłych – wybrane zagadnienia elektroterapii (sobota 30.09.23, godz. 11.00)
Cały program kongresu jest dostępny na stronie https://kongres2023.ptkardio.pl/program

Do zobaczenia w Poznaniu!
Wytyczne ESC

31 sierpnia 2023

Szanowni Państwo, w zakładce "wytyczne" zamieściliśmy linki do najnowszych zaleceń ESC dotyczących leczenia zapalenia wsierdzia, kardiomiopatii oraz niewydolności serca.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tymi publikacjami.
Position Statement

10 sierpnia 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22 czerwca 2023 r. w czasopiśmie Frontiers in Pediatrics został opublikowany artykuł, który jest pierwszym oficjalnym Position Statement wydanym przez Europejską Akademię Pediatrii (European Academy of Pediatrics, EAP) i Europejską Federację Lekarzy Rodzinnych (European Confederation of Primary Care Paediatricians, ECPCP) dotyczącym kwalifikacji młodocianych do aktywności sportowej.

Jest to więc pierwsza edycja europejskich zaleceń. Współautorami tej publikacji są członkowie naszej Sekcji. Całe opracowanie będzie się składać z kilku części obejmujących: ogólnopediatryczne zasady kwalifikacji do uprawiania sportu (cz.1), aktywność fizyczną w chorobach przewlekłych w pediatrii (cz.2), aktywność fizyczną w chorobach układu sercowo-naczyniowego w pediatrii (cz.3) oraz nowe trendy i problemy w sporcie młodocianych (cz.4).
Obecnie została opublikowana pierwsza, ogólnopediatryczna cześć zaleceń.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tym dokumentem!
Zaproszenie

28 lipca 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zachęcamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Europejskiej Federacji Medycyny Sportowej 12th EFSMA Congress of Sports Medicine 2023 który po raz pierwszy będzie organizowany w Polsce, we Wrocławiu w dniach 19-21.10.2023r. Wykładowcami będą m.in. członkowie naszej sekcji:
 • The risk of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy in young athletes. Lidia Ziółkowska (Poland)
 • Child is not a small adult- do we need sport and physical activity recommendations for paediatric population in Europe? Anna Turska-Kmieć (Poland)
Program Kongresu jest dostępny od adresem: https://efsma2023.com"

Zaproszenie

24 czerwca 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 28-30 września 2023 roku.
Jeszcze do 30 czerwca 2023 r. obowiązują niższe stawki rejestracyjne, także zachęcamy do udziału i rejestracji!

Książki z sercem

10 czerwca 2023

 
XXI Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

25 - 27 maja 2023r

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w XXI Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK w dniach 25 – 27.05.2023 roku w niezwykle pięknym miejscu położonym w sercu Puszczy Augustowskiej. Wszelkie dodatkowe informacje oraz rejestracja:

Zaproszenie

19-20 maja 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do uczestnictwa w Jubileuszowej Konferencji Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Do udziału w charakterze gości i wykładowców zaproszono uznane autorytety w dziedzinie kardiologii i reumatologii z kraju i naszego rodzinnego miasta- Łodzi. Mamy nadzieję, że ten interdyscyplinarny i niecodzienny zestaw wykładów z kardioreumatologii będzie interesującą propozycją zarówno dla osób zainteresowanych tymi specjalnościami, jak i pediatrów.

Zaproszenie

12 maja 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniu 12 maja 2023 roku w Centrum Naukowo - Szkoleniowym im. W. Dąbrowskiego w Warszawie, ul Agatowa 1, odbędzie się kolejna konferencja Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU. Konferencja STACJONARNA. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. Program w załączniku.


Zaproszenie

25 marca 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy do uczestnictwa w „2nd Expert Meeting Pulmonary Hypertension in Children (PHC)- Round Table Debate”, które odbędzie się 25 marca 2023r. w Gdańsku w formie hybrydowej z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy.
Poniżej link do programu i do rejestracji dla uczestników on-line.

AEPC Heart Beats for Education

8 marca 2023 / 22 marca 2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych webinarach AEPC!
Najbliższe terminy i tematy to:
8.03.2023 - Fetal Cardiology
22.03.2023 - ccTGA
Zaproszenie i link do strony w załączonym pliku pdf poniżej


AEPC Heart Beats for Education

8.02.2023 / 22.02.2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych webinarach AEPC!
Najbliższe terminy i tematy to:
8.02.2023 - DORV
22.02.2023 - TGA
Zaproszenie i link do strony w załączonym pliku pdf poniżej • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
Dr n. med. Magdalena Mazurak
Opiekun merytoryczny strony internetowej