Wytyczne

2023

Wytyczne ESC dotyczące leczenia zapalenia wsierdzia
Ukierunkowana aktualizacja wytycznych ESC 2021 dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca
Wytyczne ESC dotyczące postępowania w kardiomiopatiach
Zalecenia AEPC dotyczące wskazań do implantacji ICD u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Sport activities for children and adolescents: the Position of the European Academy of Paediatrics and the European Confederation of Primary Care Paediatricians 2023—Part 1. Pre-participation physical evaluation in young athletes

2022

Wytyczne ESC/ERS dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego
Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z komorowymi zaburzeniami rytmu i zapobiegania nagłej śmierci sercowej
Wytyczne ESC dotyczące kardioonkologii
Wytyczne ESC dotyczące oceny sercowo-naczyniowej i postępowania z pacjentami poddawanymi niekardiochirurgicznym zabiegom chirurgicznym

2021

Wytyczne ESC 2021 dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia w praktyce klinicznej
Wytyczne ESC/EACTS 2021 dotyczące leczenia wad zastawkowych serca
Wytyczne ESC 2021 dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca
Wytyczne ESC 2021 dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca

2020

2020 ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease
2020 Adult Congenital Heart Disease (previously Grown-Up Congenital Heart Disease) (Management of) Guidelines

2018

Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży 2018
2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease
The Task Force for the diagnosis and management of syncope of the European Society of Cardiology (ESC)
Recommendations for the indication and interpretation of cardiovascular imaging in the evaluation of the athlete’s heart (EAPC/EACVI) - płatny - wymaga logowania
Pulmonary function tests. EBM Guidelines - płatny - wymaga logowania

2017

2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of high Blood Pressure in Adults (ACC/AHA).
Clinical guidelines for the management of patients with transposition of the great arteries with intact ventricular septum (EACTS/AEPC).
Guideline for the Management of Heart Failure (ACC/AHA/HFSA).
Kawasaki Disease
Zalecenia ISHNE/HRS dotyczące ambulatoryjnego wykonywania badania EKG oraz telemetrii

2016

Nutrition in the Cardiac Newborns - płatny - wymaga logowania
Valvular Heart Disease ACC/AHA
Pulmonary Hypertension. Expert consensus. (ISHLT, DGPK).
Zalecenia PACES/HRS dotyczące ablacji u dzieci z wrodzonymi wadami serca
Wytyczne oceny HRV

2015

The management of hypertension. (Polish Society of Hypertension).
Certification of paediatric invasive cardiology operators and accreditation of paediatric invasive cardiology centres in Poland.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015.
2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
Guidelines for the Echocardiographic Assessment of Atrial Septal Defect and Patent Foramen Ovale
Wytyczne AHA/ACC dotyczące postępowania u sportowców
z nieprawidłowościami układu krążenia
Wytyczne ESC dotyczące postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu oraz zapobiegania nagłym zgonom sercowym
Zalecenia HRS dotyczące postępowania u pacjentów z omdleniami odruchowymi

2013

Wytyczne EHRA/AEPC dotyczące postępowania u dzieci z zaburzeniami rytmu serca • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7