Zarząd Sekcji

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Przewodniczący Elekt:

dr hab. n. med. Roland Fiszer

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny

Poprzedni Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa

Oddział Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Sekretarz:

dr hab. n. med. Radosław Pietrzak

Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skarbnik:

dr n. med. Paweł Cześniewicz

Oddział Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-RozwojowyCzłonkowie Zarządu:

dr hab. n. med. Małgorzata Żuk

Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

dr. n. med. Anna Mazurek-Kula

Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

dr. n. med. Rafał Surmacz

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

lek. Adam Koleśnik

Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n.med. Monika Kowalczyk-Domagała

Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

dr n.med. Ewa Stążka-Grygosiewicz

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7