Zarząd Sekcji

Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Jacek Kusa

Oddział Kardiologii Dziecięcej
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Przewodnicząca Elekt:

dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Poprzedni Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Tomasz Moszura

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Sekretarz:

dr n. med. Agnieszka Skierska

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

Skarbnik:

dr n. med. Radosław Pietrzak

Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
Warszawski Uniwersytet MedycznyCzłonkowie Zarządu:

dr n.med. Monika Kowalczyk-Domagała

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia
Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,
Klinika Kardiologii,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

dr hab. n. med. prof. UJ Sebastian Góreczny

Klinika Kardiologii Dziecięcej,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

dr hab. n. med. Roland Fiszer

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Tomasz Floriańczyk

dr n. med. Paweł Dryżek

Klinika Kardiologii,
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7