Akredytacja echokardiograficzna

 1. Zasady akredytacji w zakresie echokardiografii pediatrycznej indywidualnej i pracowni echokardiografii pediatrycznej znajdują się na stronie Asocjacji Echokardiografii PTK

 2. Nie obowiązuje rejonizacja w wyborze ośrodka szkolącego

 3. Lista zalecanych dla kardiologów dziecięcych warsztatów akredytacyjnych organizowanych przez Asocjację Echokardiografii PTK oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Asocjacji

 4. Aktualna lista ośrodków referencyjnych i opiekunów akredytacji. • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img6
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img7
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
Dr n. med. Magdalena Mazurak
Opiekun merytoryczny strony internetowej